Rättvisemärkt, Fairtrade & Rättvis handel

För ca 1½ vecka sedan skrev jag om att vi börjat jobba med att ta in rättvisemärkt på Lilon.se. Nu har vi arbetet in ett par leverantörer av ”Rättvisemärkt”-/”Fairtrade”- och ”Rättvis handel”-produkter.

Rättvisemärkt

Det internationella namnet på Rättvisemärkt är Fairtrade, och på Lilon.se använder vi den svenska benämningen Rättvisemärkt.
Rättvisemärkt är en märkning som garanterar att en produkt är (citat från Rättvisemärkt):

• Långsiktiga handelsrelationer och avtal
• Odlare och anställda får skäligt betalt för sitt arbete
• Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

För att få använda märkningen Rättvisemärkt på en produkt måste först olika kriterier för producenten och produkten uppfyllas sedan ansöker man hos Rättvisemärkt.

Läs mer om kriterierna och hur du ansöker om att få en produkt Rättvisemärkt.

Rättvis handel

Det är för tillfället enbart ett fåtal produktgrupper som kan bära Rättvisemärkt (dock har FLO [Fair Trade Labelling Organization] som målsättning att fler produktgrupper ska få lov att bära märkningen.
De produktgrupper som inte kan bära Rättvisemärkt, men som uppfyller samma krav på produkten, producenten mm som Rättvisemärkt-produkter, kallas istället ”Rättvis handel”.

Rättvisemärkt & Rättvis handel på Lilon.se

De produkter vi har på Lilon.se och som är Rättvisemärkta är bland annat kaffe, te, socker, kakao mm.
Produkter som är Rättvis handel är t ex pennor, anteckningblock, pennskrin, instrument, leksaker mm.
Vi jobbar även på att utöka utbudet Rättvisemärkt och Rättvis handel.

Köp Rättvisemärkt och Rättvis handel.

Mer läsning gällande Rätttvismärkt

Nyfiken Vital
Rättvisemärkt är bättre för världen

Rättvisemärkt (svenska avdelning för Rättvisemärkt)
Rättvisemärkt
Att Rättvisemärka dina produkter

Fairtrade / Rättvisemärkt (internationellt)
FLO (Fair Trade Labelling Organization)
IFAT – the global network of Fair Trade Organizations

[tags]Rättvisemärkt, Rättvis handel[/tags]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *