Fastik gummiklister

Allt fler kunder har frågat gällande Fastik gummiklister. I sortimentet har vi två storleker på förpackningarna när det gäller Fastik. För normal anvädning har vi glasflaska med 120 ml Fastik gummiklister och för storförbrukaren har vi 1 liters plåtburk med Fatisk gummiklister.

Den lilla glasflaskan har även en pensel på insidan av locket som förenklar påstrykningen av klistret.

Produktinformation
– För alla slags papper och kartong
– Transparent vattenfast gummiklister med unik förmåga att limma papper
– Även det tunnaste papper förblir plant utan att skrynklas, utmärkt för fotografier
– Missfärgar inte (testa först vid klistring av papper för bläckstråleskrivare då missfärgning kan uppstå p g a papperets kvalité)
– Överflödigt klister gnids bort utan att lämna fläckar, även efter lång tid

Bruksanvisning:
1. Använd som vanligt klister.
2. Vid klistring av tunnare papper, urklipp o dyl, stryk på rikligt och lägg på plats. Papperet kan flyttas så länge klistret ej torkat.
3. För långvarig montering av foto och urklipp, eller vid montering av kraftigare papper stryk på såväl papperet som underlaget, låt torka och lägg samman ytorna.

Uppmärksamma varningssymbolerna
– Irriterande, Mycket brandfarligt & Miljöfarligt
Mycket brandfarligt. Irriterar huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Mycket giftigt för vatten organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.
Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden. Sörj för god ventilation. Undvik utsläpp i miljön.
Innehåller: Heptan

Du hittar Fastik i sortimentet här:
120 ml glasflaska: Gummiklister Fastik 120ml i glasflaska
1 liter plåtburk: Gummiklister Fastik 1 liter i plåtburk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *